Regióny Trenčín Handlová

Obyvatelia Handlovej si za odvoz odpadu priplatia, dôvodom je zmena legislatívy

Zdroj: pixabay.com

HANDLOVÁ – Handlovčania by mali za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu od budúceho roka platiť o tri eurá viac. K návrhu zmeny výšky poplatku pristúpila samospráva pre legislatívu, ktorá upravuje poplatky za skládkovanie, ako i výpočet reálnych výdavkov na zvoz a nakladanie s odpadom. Úpravu ešte musia schváliť mestskí poslanci, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

 

 “Sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre obyvateľov sa stanovujú na základe legislatívy. Každé mesto do výpočtu tohto poplatku vstupuje so svojimi ukazovateľmi, teda reálnymi nákladmi na zvoz a nakladanie s odpadom, počtom osôb a výsledok ovplyvňuje aj miera vytriedenia za daný rok,” pripomenula Paulínyová.

Vlani handlovská samospráva pristúpila po siedmich rokoch k zvýšeniu poplatku za tvorbu komunálnych a drobných stavebných odpadov o šesť eur za osobu na kalendárny rok. Takto schválená výška poplatku podľa vedúceho ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Petra Mendela odrážala reálnu výšku výdavkov mesta spojených s procesom zberu, nakladania, uloženia a likvidácie odpadu a mesto nemuselo dotovať výdavky na odpadové hospodárstvo z iných zdrojov. “Podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) dofinancovanie ani nie je možné. Konštatoval to napríklad aj pri kontrole zameranej na efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu v Prievidzi a v iných mestách. Samosprávy podľa NKÚ nemôžu výdavky za komunálny odpad dofinancovať z mestského rozpočtu a na poplatkoch musia vyberať skutočné sumy,” ozrejmila Paulínyová.

Mesto preto navrhuje sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 0,08 eura za osobu a kalendárny deň, teda 29 eur za osobu na kalendárny rok. Do výšky poplatku vstupuje aj miera vytriedenia, ktorá je v Handlovej 30,04 percenta za rok 2019, čím stúpa poplatok za uloženie odpadu na skládku. “Mesto v kalkulovaných výdavkoch zohľadňuje len priame výdavky spojené so zvozom, uložením a likvidáciou zmesového komunálneho odpadu. Všetky výdavky súvisiace s administratívnym spracovaním poplatku hradí zo svojho rozpočtu,” povedal Mendel. V roku 2020 samospráva eviduje rozdiel medzi skutočným príjmom a predpisom 186 548,33 eura. Časť poplatníkov totiž vyrubený poplatok nezaplatila. Tieto nezaplatené poplatky ďalej radnica vymáha.

V pripravenom doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu mesto rovnako navrhuje možnosť zaplatenia poplatku v dvoch splátkach. Seniori nad 65 rokov by po novom tiež nemuseli žiadať o úľavu na poplatku za odpad, mesto im ju totiž prizná automaticky.