Regióny Trenčín

Partizánske prerozdelí na investície viac ako 650 000 eur

Poslanci rozhodli o financiách na investície. ZDROJ: partizanske.sk

PARTIZÁNSKE – Mesto Partizánske využije viac ako 650 000 eur z rezervného fondu na financovanie naplánovaných investícií. Prvá zmena rozpočtu mesta, ako i jej dodatok, ktoré schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (22. 4.) počíta i s navýšením lokálnych investičných rozpočtov jednotlivých mestských častí a vkladom do imania Technických služieb mesta (TSM) Partizánske.

Prvá zmena tohtoročného rozpočtu počíta so zaradením 198 181 eur z rezervného fondu, financie radnica prerozdelí na spolufinancovanie výstavby telocvične Základnej školy Športovcov, projekt obnovy mestského úradu, spolufinancovanie výstavby smart križovatky, projekt prístavby šatňového traktu na zimnom štadióne či na podporu bezemisnej dopravy v meste.

Dodatok k rozpočtu počíta i s ďalším zaradením rezervného fondu na investície, a to v objeme 456 000 eur. Najväčšie čiastky – po 80 000 eur dá radnica na bazénovú fóliu a sanáciu domu smútku na Šípku. Ďalšie financie pôjdu na rozvoj verejného osvetlenia či do rekonštrukcie komunikácií.

Mesto do vlastného imania TSM vloží z rezervného fondu 600 000 eur, mestská spoločnosť prostriedky 500.000 eur využije na úhradu strát z minulých období a 100 000 eur na úhradu straty na prevádzke športovísk za minulý rok. Na navýšenie lokálnych investičných rozpočtov vyčlenila radnica z fondu ďalších viac ako 127 000 eur.

Samospráva zaradila do rozpočtu z rezervného fondu mesta prostriedky v celkovom objeme 2 524 034,10 eura, a to vrátane financií, ktoré vyčlenila pri tvorbe rozpočtu. Po zmenách jej vo fonde zostane 980 503,92 eura.