Regióny Trenčín

Počas troch mesiacov vyzbierali takmer 400 ton odpadu

Ilustračné. Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

TRENČÍN – Takmer 400 ton odpadu vyzbierali v priebehu troch mesiacov v Trenčíne počas jarného upratovania. Celkové náklady na jarné upratovanie dosiahli 39.093 eur.  Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, z 85 stanovíšť odviezli 151 veľkokapacitných kontajnerov s objemným odpadom a 116 s biologicky rozložiteľným odpadom.

 

„Biologicky rozložiteľný odpad, ktorého sa vyzbieralo 181,06 tony, bol zhodnotený v kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Trenčíne. Objemný odpad zneškodnili uložením na skládke v Dubnici nad Váhom,“ priblížila Ságová.

Ako dodala, nebezpečné odpady dočasne uložili v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici v Trenčíne a následne odviezli na zhodnotenie a zneškodnenie. Obaly obsahujúce nebezpečné látky vážili 2,2 tony, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,67 tony, vyradené elektrické a elektronické zariadenia 6,03 tony a ostatné nebezpečné odpady 1,06 tony.