Regióny Trenčín

Prievidza chce zrekonštruovať ľadovú plochu na zimnom štadióne

Mesto chce zrekonštruovať ľadovú plochu. ZDROJ: FB/Mesto Prievidza

PRIEVIDZA – Mesto Prievidza plánuje zrekonštruovať ľadovú plochu na zimnom štadióne. Dodávateľa projektovej dokumentácie hľadá cez verejnú súťaž, o financie na zabezpečenie prác sa chce uchádzať z Fondu na podporu športu.

 

Projektová dokumentácia sa bude týkať rekonštrukcie technológie a stavebných prác, spresnila samospráva vo oznámení vo vestníku verejného obstarávania. “Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa týka potrubných rozvodov v podlahe ľadovej plochy, technologickom kanáli, rozvodov vedúcich do strojovne chladenia a ich napojenia na existujúcu technológiu v päte strojovne chladenia,” ozrejmila radnica. Rekonštrukciu samotnej technológie v strojovni chladenia zabezpečilo mesto podľa nej v roku 2010.

“Návrh rekonštrukcie bude zahŕňať odstránenie existujúcich podlahových vrstiev celej ľadovej plochy a s tým súvisiace nevyhnutné úpravy jej okolia. Projektová dokumentácia bude riešiť návrh novej skladby podlahy ľadovej plochy,” doplnila samospráva.

Predpokladané náklady na projektovú dokumentáciu podľa nej mesto určí z doručených ponúk uchádzačov, do úvahy bude brať ponúknutú cenu bez dane z pridanej hodnoty.

Úspešný uchádzač by mal projektové práce dokončiť najneskôr do 70 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.