Prievidza plánuje zrušiť TÚTO materskú školu

PRIEVIDZA – Mesto Prievidza plánuje zrušiť ku koncu budúceho školského roka Materskú školu (MŠ) na Športovej ulici. Škôlku plánuje presunúť do Základnej školy (ZŠ) s MŠ na Malonecpalskej ulici. Zámer, o ktorom budú ešte rozhodovať mestskí poslanci, odôvodnila radnica okrem iného úsporou financií.

 

Vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu v Prievidzi Beáta Révayová zdôraznila, že mesto neplánuje znížiť počet miest v MŠ. “My síce školu rušíme vyradením zo siete, ale nerušíme miesta v MŠ ako také. Kapacitu, ktorú máme, totiž potrebujeme zachovať,” deklarovala Révayová.

Ide vlastne podľa nej o presťahovanie MŠ zo Športovej ulice na Malonecpalskú ulicu, pričom k tomuto kroku chce samospráva pristúpiť najmä z ekonomických dôvodov. “Hoci sme sa v minulosti snažili investovať do stavebných úprav, boli tam i drobné rekonštrukcie ako oprava havarijného stavu strechy či sociálnych zariadení, celkový stav budovy na Športovej ulici je nevyhovujúci a hľadáme vhodné priestory, ktoré by zodpovedali štandardom,” tvrdí Révayová. V budove ZŠ s MŠ Malonecpalská je podľa nej jedno celé poschodie voľné, mesto ho chce ešte upraviť. Investíciu do rekonštrukcie MŠ na Športovej ulici odhadlo na 1,2 milióna eur.

Časť priestorov v MŠ na Športovej ulici má v prenájme spojená škola internátna, ktorá sa stará o deti so zdravotným znevýhodnením. Tá po realizácii rekonštrukcie svojej budovy na Úzkej ulici triedy plánuje presťahovať do týchto priestorov.

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú kapacitu 1160 detí, v tomto školskom roku ich navštevuje 1154 detí, z toho 113 je mladších ako tri roky. V roku 2026 by detí v škôlkach malo byť o 100 menej. MŠ na Športovej ulici navštevuje 85 detí, 29 je z obvodu sídliska Žabník, ostatné sú z iných obvodov či okolitých miest a obcí.

V Necpaloch plánuje radnica vytvoriť štyri triedy MŠ, počíta i so zachovaním viacerých pracovných miest. Po zabezpečení potrebných procesoch chce MŠ presťahovať k 30. júnu 2024, ak dôjde ku komplikáciám, tak v septembri 2025. Úsporu na bežných financiách odhadla približne na 46.000 eur a na prevádzkových nákladoch približne 75.000 eur.

“Mesto momentálne nemá využitie pre budovu MŠ na Športovej ulici práve preto, lebo šetríme. Snažíme sa zmenšovať priestory, o ktoré sa staráme a na ktorých treba zabezpečovať rekonštrukciu, údržbu, ale i platiť všetky energie,” uviedla primátorka Katarína Macháčková. Samospráva podľa nej zvažuje, že budovu ponúkne na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

Všeobecne záväzným nariadením, ktoré rieši vyradenie MŠ na Športovej ulici zo siete škôl, sa budú mestskí poslanci zaoberať na svojom rokovaní koncom júna.

Viac o téme: ľkôlka, materská škola, zrušenie

Súvisiace články