Regióny Trenčín Partizánske

Telocvičňu vo Veľkých Bieliciach chce mesto financovať z Fondu na podporu športu

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

PARTIZÁNSKE – Výstavbu novej telocvične pri základnej škole (ZŠ) vo Veľkých Bieliciach plánuje mesto Partizánske financovať z Fondu na podporu športu. Zámer a spolufinancovanie mesta schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

 

“Mesto chce využiť aktuálnu výzvu, ktorá sa týka rekonštrukcie a budovania infraštruktúry v oblasti športovísk a chceli by sme získať zdroje na výstavbu novej telocvične,” povedal primátor Jozef Božik. Podotkol, že ide o projekt v rámci preneseného  výkonu štátnej správy, ktorý by mal hradiť podľa neho štát.

“Ide o zároveň o prioritu mestských častí Veľké Bielice, Malé Bielice a Návojovce, čo som rád. Hneď, ako by sa to udialo, metodológiu virtuálnych lokálnych rozpočtov by sme použili na čiastočné vykrytie nákladov, ktoré mesto má v rámci komplexného rozpočtu pri realizácii tejto investičnej aktivity,” ozrejmil Božik.

Zároveň podľa neho platí i dohoda, že ide o jednu z priorít na celé volebné obdobie. Keby tak mesto náhodou so žiadosťou neuspelo, istotne sa bude snažiť v budúcich rokoch získať iné zdroje na to, aby telocvičňu postavilo, podotkol primátor.

Architektonicky novostavbu mesto navrhlo ako dva navzájom prepojené objekty. Dominantný objekt telocvične je prepojený s existujúcou budovou školy spojovacou chodbou v úrovni druhého nadzemného podlažia. Zámerom radnice je, aby športovisko využívala okrem žiakov i verejnosť, jeho súčasťou tak bude okrem iného i fitnes. Súčasťou priestoru bude i tribúna, šatne a kabinety pre učiteľov a umyvárne. Ako zdroj tepla navrhol projektant dve tepelné čerpadlá a ako elektriny fotovoltickú elektráreň na streche budovy.

Nové športovisko pri ZŠ má nahradiť existujúcu telocvičňu, ktorú muselo mesto na základe rozhodnutia statika zavrieť ešte v júni 2021. Budovu chce zbúrať. “Mesto deti zatiaľ vozí do ZŠ Radovana Kaufmana, kde máme vybudované športové centrum. Je tam aj veľká telocvičňa a po dohode oboch riaditeliek sa tam realizuje telesná výchova aj pre jednu, aj pre druhú ZŠ. Ide o dočasné riešenie, preto chceme zabezpečiť, aby aj ZŠ vo Veľkých Bieliciach mala vlastnú telocvičňu,” dodal Božik.

Celkový rozpočet projektu spolu so zbúraním starej telocvične predstavuje 1.331 080,79 eura, z toho suma na zbúranie vo výške 58.785,38 eura nie je oprávneným výdavkom, a teda ju bude hradená z vlastných zdrojov mesta. Z fondu bude mesto žiadať dotáciu vo výške 890.606,78 eura, na financovaní projektu by sa malo podieľať celkovo sumou 440.474 eur.