Regióny Trenčín

Trenčín odkúpi starý železničný most. Štát na to prispeje takmer pol miliónom eur

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

TRENČÍN – Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila vyčlenenie 456-tisíc eur pre Mesto Trenčín ako dotáciu na odkúpenie starého železničného mosta ponad rieku Váh od Železníc SR. Most je po preložke úseku trate Bratislava – Žilina vyradený zo železničnej prevádzky. Mesto Trenčín dlhodobo prejavuje záujem o využitie starého železničného mosta s primárnou funkciou komunikácie pre peších a cyklistov a po získaní do svojho majetku plánuje jeho rekonštrukciu.

 

Dotácia Mestu Trenčín bude poukázaná zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Minister hospodárstva a minister dopravy a výstavby zároveň majú za úlohu zabezpečiť prípravu úkonov nadväzujúcich na zámer mesta Trenčín o odkúpenie mosta v súlade so zákonom o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

“Mesto Trenčín prejavilo záujem o odkúpenie mostného objektu a jeho nasledovné využívanie na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pričom sa zaviaže dodržať alebo zabezpečiť verejnoprospešný účel využívania mostného objektu po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva,” píše sa v predkladacej správe na dnešné rokovanie vlády SR. Trenčianska samospráva chce v prvom rade využiť most pre peších a cyklistov, ale rekonštrukciou chce zvýšiť tiež jeho celospoločenskú hodnotu a vybudovať tu aj priestor na relaxačné aktivity, akými sú napríklad lezecká stena či trampolína.

Most je po presmerovaní železničnej dopravy vyradený zo železničnej prevádzky a stavebne bol upravený tak, aby naň nevstupovali nepovolané osoby. O možnosti odkúpenia starého železničného mosta hovorili premiér Peter Pellegrini s trenčianskym primátorom Richardom Rybníčkom počas októbrového pracovného výjazdu v Trenčianskom kraji. Posudzovaná bola aj možnosť ponechania mosta vo vlastníctve štátu, prípadne jeho demontáž, kde však odhadovaná výška nákladov bola 4 milióny eur. Vzhľadom na nízky spoločenský prínos bola táto alternatíva vyhodnotená ako nehospodárna.