Regióny Trenčín

Zápis prvákov do mestských škôl bude v stredu a vo štvrtok

Ilustračné foto. Zdroj: TASR

DUBNICA NAD VÁHOM – Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom bude v stredu a vo štvrtok (3. – 4. 4.). Informovala o tom vedúca školského úradu dubnickej radnice Zdena Bunčáková.

Pre zapísanie dieťaťa musia zákonní zástupcovia vyplniť žiadosť, ktorá je dostupná na webovom sídle konkrétnej školy. Pokiaľ rodič nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, môže si ju  vyzdvihnúť osobne.

“Zákonný zástupca je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta v príslušnom kalendárnom roku dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Pokiaľ zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku,” informovala Bunčáková.

Spôsob a podmienky prijatia zverejní každá základná škola na verejne prístupnom mieste a na webovom sídle školy. Žiak si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v obvode, do ktorého patrí podľa trvalého bydliska. Povinnú školskú dochádzku si môže plniť aj v škole mimo školského obvodu, pokiaľ ho riaditeľ prijme.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ môže rozhodnúť o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.